QURAŞDIRMA

 • 80 m x 17,7 m x 11,3 m-ə (U x E x H) kimi ölçüyə malik olan hissələrin tam qapalı şəraitdə hazırlanması üçün 4 ədəd üstü örtülü aralıqlar
 • Hər aralıqda ümümi 160 t olmaqla, 60 t- a kimi yük qaldırma qabiliyyətinə malik 8 ədəd körpülü kran

RƏNGLƏMƏ

 • 3 ədəd daimi rəngləmə sexi və müvəqqəti sex üçün müəssisədaxili podratçı bazası.
 • Poliuritan (PU) və termik üsulla alüminium püskürtmə (TSA) metodu daxil olmaqla dənizdə rəngləmə sistemləri

BORU İSTEHSALI

 • 2 ədəd boru istehsalı sexi (1 eqzotik + 1 karbonlu polad)
 • Prosedurlar:
 • İnkonel Örtüklü Boru
 • Super dupeks paslanmaz polad
 • Aşağı temperaturlu karbonlu polad
 • Paslanmaz polad
 • Xrom-molibden
 • CuNiFer
 • Ultrasəs Yoxlama (PAUT) (sahədə 2 ədəd aparatdan istifadə edilir)

YÜKBOŞATLMA

 • 750 tona qədər yük qaldırma qabiliyyətinə malik 25 ədəd tırtıllı və səyyar kran.
 • Ən böyük yük qaldırma qabiliyyəti 4,100 tondan çox
 • 2 x 100 m ölçüsündə beton örtüklü yükboşaltma meydançası (50 ton /m²)
 • STB 1 barjası ilə birləşən 28m-lik uzunluqda 6 ədəd yükləmə xətti