Bakı Dərin Özüllər Zavodu ərazisinin tarixçəsi

60-cı illərin sonunda neft hasilatı öz güclü inkişaf mərhələsinə yetişdi. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerinə yetirilən geoloji kəşfiyyat işləri sayəsində dənizin 100 m-dən dərin olan hissələrində böyük neft ehtiyatlarının mövcudluğu aşkarlandı.

Davamlı inkişaf icmalı

BOS Şelf MMC - Dünən, Bu gün və Gələcəkdə

BOS Şelf şirkəti Star Gulf FZCO və Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən yaradılmışdır.

Bizi daha yaxından tanıyın

Bizim layihələr

Şah Dəniz Mərhələ 2 (SD2) istismar yatağı sabit Şah Dəniz Bravo (SDB) platforma kompleksinə axın xətləri ilə bağlanmış sualtı manifoldlar silsiləsindən və əlaqədar quyu qruplarından ibarətdir. Manifoldlar yatağın istismar sahəsinin şimal, qərb və şərq cinahında yerləşdirilmişdir.

Bütün layihələr
Fəaliyyət