ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR

İllik istehsalat gücü: 2016-cı ilədək 120 000 t;
Aylıq metalyayma gücü : 2 500t (bir iş növbəsinə )
İstehsalat üzrə illik  iş saatları: 11 800 000 i/s;
Texniki layihələndirmə üzrə illik iş saatları: 134 200 i/s;
Qapalı şəraitdə maksimal yükqaldırma gücü: 240t;
Açıq şəraitdə maksimal yükqaldırma gücü : bugünədək 4,200 t.

ƏRAZİNİN SXEMİ

MADDİ-TEXNİKİ TƏCHİZAT VƏ ANBAR XİDMƏTLƏRİ

Qaradağ dəmiryol stansiyasından anbara birbaşa giriş
Salyan şossesinə birbaşa giriş, Traseka layihəsinin bir hissəsi.
Ərazi daxilində yerləşən xüsusi gömrük binası
Seqreqasiya imkanlarına malik 120 000 m2-dən böyük saxlama sahəsi

METAL HAZIRLAMA AVADANLIĞI

3 ədəd püskürmə aparatı;
4 ədəd SAF markalı çoxbaşlıqlı kəsmə dəzgahı;
3 ədəd kompüterlə idarə olunan MEGATOME tipli  kəsici aparat;
2 ədəd avtomatik tir mişarı.

METALYAYMA AVADANLIĞI

150mm-dək qalınlığa və 4000-4500 mm daxili diametrə malik 8 ədəd metalyayma aparatı;
22 ədəd SAW qaynaq oxu və 9 ədəd yarım-avtomatik səyyar qaynaq aparatı;
50 t-dək yükdaşıma gücünə malik 16 ədəd körpülü kran.

TİKİNTİ-QURAŞDIRMA SAHƏSİ

85 t/lm-dən 350 t/lm-dək daşıyıcı gücə malik olan 6  ədəd staple;
750t-dək yükqaldırma gücünə malik 25 ədəd tırtıllı və səyyar kran;
2 x 100 m (50t/m2) ölçüsündə beton örtüklü yük boşaltma sahəsinə malik 1500 m  uzunluğunda təmir olunmuş sahil;
30 000 t-dək konstruksiyanı hərəkətə gətirmək qabiliyyətinə malik xüsusi itələmə (puş-pul) sistemi.

BORU SEXİ

10 t-luq körpülü kranın yerləşdiyi eqzotik aralıq;
2 ədəd 10 t-luq körpülü kranın yerləşdiyi karbonlu polad aralığı;
Xüsusi alətlərlə təchiz edilmə.

DƏNİZƏ ÇIXIŞ

Qabarma yoxdur.
Açıq dənizdə  suyun minimum dərinliyi: 8.5m;
Stapellərin qarşısında dənizin dərinliyi: 11.9m;
Gəmi və barjalar üçün pis hava şəraitindən mühafizə olunan limanda 14 ədəd yer mövcuddur

BOYAMA/PÜSKÜRMƏ

Mövcud olan imkanlar:
Təmizlənə bilən püskürtmə vasitəsi
Aylıq iş həcmi 12 000 m2-dək
Genişlənmə üçün bitişik ərazilər
Temperatura nəzarət
Ekoloji tələblərə cavab verən və UÜB tərkibli boyalar.
T.S.A. imkanı
Mövcud püskürmə və boyama tunellərinin cənubunda inşa ediləcək yeni qurğular
Ayrılmış bloklar
Hər biri üç (3) ayrıca sahəyə ayrılmış iki (2) paralel aralıq:
– (1) qum şırnağı ilə təmizləmə sahəsi ;

– (1) astar çəkmə sahəsi;
– (1) boyama və vulkanizasiya sahəsi.
Aralıqlar 20 m en və 120m uzunluğa malikdirlər (3x40m).
Binanın ümumi ölçüsü 120m x 40m olmalıdır.