SAXLAMA, SEQREQASİYA VƏ QORUMA

 • Saxlama üçün seqreqasiya imkanları olan 120. 000 m2 ərazi mövcuddur.
 • 11. 900 m2 qapalı saxlama ərazisi
 • 7, 800 m2 qoruma ərazisi
 • ÖLKƏ DAXİLİNDƏ QAPALI ŞƏRAİTDƏ BORU VƏ KONSTRUKSİYALARIN İSTEHSALI İMKANLARI
 • 80 m x 12 m (U x E x H)-ə kimi ölçüyə malik hissələrin qapalı şəraitdə tam surətdə başa çatdırılması üçün qapalı aralıqlar
 • 2 ədəd boru istehsalı sexi (1 eqzotik + 1 karbonlu metal lövhələr)
 • 2016-cı ilə kimi illik ümumi tutumu 120, 000 t

QAYNAQ İMKANI

 • 2 ədəd boru istehsalı sexi (1 eqzotk + 1 karbonlu metal lövhələr)
 • Prosedurlar: 50mm-ə qədər qalınlıqda Inkonel Örtüklü Karbon Metal, Super dupleks paslanmayan polad, paslanmayan polad,  CuNiFer, aşağı temperaturlu paslanmayan polad və xromlu molibden
 • MEXANİKİ, TİKİNTİ, QURAŞDIRMA VƏ İSTİSMAR İŞLƏRİ
 • Tələb olunduğu halda, hər sahə üzrə ixtisaslaşmış tikinti və quraşdırma texnikləri və mütəxəssisləri mövcuddur
 • İstismar yönümlü təşkilat

YÜKLƏMƏ

 • 4 x 50m ölçüsündə beton örtüklü yükboşaltma ərazisi (50te/m2)
 • STB 1 barjası ilə birləşən 28m-lik uzunluqda 6 ədəd yükləmə xətti

QAZANILMIŞ UĞURLAR

 • AMOCCO LOMOND, UIE SCOTLAND, 1990-1992, 8639 т – TEXACO CAPTAIN, UIE SCOTLAND
 • TOTAL DUNBAR, UIE SCOTLAND, 1992-1994, 8430 т – BLEO HOLM, UIE SCOTLAND