İSTEHSAL

 • 192m х 36m х 21,9m (U x Ç x H)-ə kimi ölçüyə malik hissələrin qapalı şəraitdə tam surətdə başa çatdırılması üçün 8 ədəd qapalı aralıq
 • Hər aralıqda 90 t-dan 180 t-a kimi gücə malik körpülü kranlar.

RƏNGLƏMƏ

 • 3 daimi rəngləmə sexi və müvəqqəti sex üçün daxili podratçı
 • Termik üsulla alüminium püskürtmə (TSA) də daxil olmaqla dənizdə rəngləmə sistemləri

BORU İSTEHSALI

 • 2 boru istehsal edən sex (1 eqzotik + 1 karbonlu metal lövhələr)
 • Prosedurlar: İnkonel Örtüklü Karbon Metal, Super dupleks paslanmayan polad, paslanmayan polad, CuNiFer, aşağı temperaturlu paslanmayan polad və xromlu molibden

YÜKLƏMƏ

 • 1350 tona kimi yükqaldırma gücü olan 25 ədəd tırtıllı və mobil kran
 • Ümumi gücü 10,000 t-dan artıq
 • 2 x 100 m beton örtüklü yükboşaltma ərazisi (50t/m2)
 • STB 1 barjası ilə birləşən 28m-lik uzunluqda 6 ədəd yükləmə xətti
 • QAZANILMIŞ UĞURLAR

  • DSG SUALTI SUVURMA (WI) LAYİHƏSİ (2012/13)

  • WI (SUVURMA) MANİFOLD SPLİTTERLƏR
  • # 1 (H02 & H03)
  • # 2 (H05 & H06)
  • BİRLƏŞDİRİCİ KƏMƏRLƏR

   • H01, H02, H03, H04, H05, H06
   • DSG SUALTI SUVURMA (WI) LAYİHƏSİ (2014/15)
   • SUVURMA MANİFOLD SPLİTTERLƏR
   • #2 (H07 & H08)
   • BİRLƏŞDİRİCİ KƏMƏRLƏR
   • H07, H08

   DSG SUALTI SUVURMA (WI) LAYİHƏSİ (2015/16)

   • #3 (F05 & F07)
   • #4 (G05 & G06)
   • #5 (G07)
   • BİRLƏŞDİRİCİ KƏMƏRLƏR
   • F05, F07, G05, G06, G07