BÜKMƏ

 • 150 mm-ə kimi qalınlığa və 4000 -5000 mm-ə kimi daxili diametrə malik 8 ədəd avtomatlaşdırılmış aparat
 • 32 ədəd flüsaltı qövs qaynağı oxu və 40 ədəd mobil yarımavtomat qaynaq maşını
 • 50 t-a kimi gücü olan 16 ədəd körpülü kran
 • Aylıq istehsal: bir növbəyə 2, 500 ton

İSTEHSAL

 • 14 ədəd örtülü konstruktiv aralıq
 • 90 t-a kimi gücə malik körpülü kranlar
 • 3 ədəd kompüterlə idarə olunan fiqurlu kəsmə maşını Muller RB 950

QURAŞDIRMA

 • 550,000 m2 tikinti-quraşdırma ərazisi.
 • 1350 tona kimi yükqaldırma gücü olan 25 ədəd tırtıllı və mobil kran
 • 85 t/m-dən 350 t/m-ə kimi yükdaşıma gücünə malik  4 ədəd stapel
 • Ümumi həcmi 4,200 tondan artıq

YÜKLƏMƏ

 • 3 x 100 m möhkəmləndirilmiş yükboşaltma ərazisi (50t/m2) olan 1500 m uzunluğunda təmir olunmuş sahil
 • 30, 000 tona kimi ağırlıqda olan konstruksiyanı hərəkət etdirə bilən itələmə (puş-pul) sistemi.
 • STB 1 suya buraxma barjası ilə birləşən 28m x 25m-lik uzunluğa malik 6 ədəd yükləmə xətti
 • Mühafizə olunan limandan birbaşa çıxış.

QAZANILMIŞ UĞURLAR

 • AÇG LAYİHƏSİ FAZA 1: CA DAYAQ ÖZÜLÜ (14, 130t, 143, 3m) CWP DAYAQ ÖZÜLÜ (12, 043t, 143,3m)
 • AÇG LAYİHƏSİ FAZA 2: QA DAYAQ ÖZÜLÜ (13, 800 t, 133, 9m) ŞA DAYAQ ÖZÜLÜ (15, 750t, 166, 9m)
 • AÇG LAYİHƏSİ FAZA 3: DUQ DAYAQ ÖZÜLÜ (15, 900 t, 185 m) PCWU DAYAQ ÖZÜLÜ (15, 600 t, 185m)
 • ÇNL LAYİHƏSİ: ÇNL DAYAQ ÖZÜLÜ (18,200 t, 196m)
 • ŞD2 LAYİHƏSİ: PR Dayaq Bloku (13,718te, 107.6m) QU Dayaq Bloku (14,432te, 107.6m)